Hjem > Nyheter > Innhold
Hva er faktorene som påvirker kobber Futures
- Sep 05, 2017 -

1. Makroøkonomisk situasjon

Kobber er et viktig industrielt råmateriale, og etterspørselen er nært knyttet til den økonomiske situasjonen. Etter hvert som økningen økte økte kobberprisene etter hvert som etterspørselen økte, og kobberprisene falt i lavkonjunkturen. I analysen av makroøkonomi er det to indikatorer som er svært viktige, den ene er den økonomiske veksten, eller BNP-veksten, den andre er veksten i industriproduksjonen.

2. Import og eksport politikk

Import- og eksportpolitikken, særlig tariffpolitikken, er et viktig middel for å balansere innenlands tilbud og etterspørsel ved å justere import- og eksportkostnaden for en vare for å kontrollere import og eksport av en gitt vare. Siden 1. januar 2008 har Kina gjennomført nulltariffer på raffinerte kobberimporter, og eksportskattesatsen for raffinerte kobber med høy renhet er 5%. 10% av eksportskattesatsen for kobbermesterbatch (nr. 79 av 2007 av Tollvesenet) har blitt senket.

3. Utvidelse og substitusjon av kobberforbruk

Forbruket er den direkte faktoren som påvirker kobberprisen, og utviklingen av kobberindustrien er en viktig faktor for å påvirke forbruket. Med den raske utviklingen av vitenskap og teknologi har anvendelsen av kobber vokst, og kobber har begynt å spille en rolle innen medisin, biologi, superledningsevne og miljøvern. IBM har vedtatt kobber i stedet for aluminium i silisiumspån, og markerer de nyeste gjennombruddene ved anvendelse av kobber i halvlederteknologi. Disse endringene vil påvirke forbruket av kobber i varierende grad.